Tahun : Bulan:
No. Tajuk Hits Tarikh Muat turun
1 Seminar Kesedaran dan Kick-Off Modul Pendaftaran Bangunan Bagi Sistem mySPATA Fasa 2: Pembentangan Kertas Kerja 4 Tajuk: Pengenalan Pendaftaran Bangunan dan Proses Pengesahan Aset pada mySPATA Fasa 2 Pembentang: KO NAR JV Sdn. Bhd. 13 25 October 2017icon
2 Seminar Kesedaran dan Kick-Off Modul Pendaftaran Bangunan Bagi Sistem mySPATA Fasa 2: Pembentangan Kertas Kerja 2 Tajuk: Lesson Learnt dan Penambahbaikan Sistem mySPATA Fasa Pembentang: Cik Nur 'Atikah Zainal Abidin 9 25 October 2017icon
3 Seminar Kesedaran dan Kick-Off Modul Pendaftaran Bangunan Bagi Sistem mySPATA Fasa 2: Pembentangan Kertas Kerja 1 Tajuk: Halatuju Pelaksanaan Modul Pendaftaran Aplikasi mySPATA Fasa 2 Pembentang: Tn. Hj. Sulieman Md Yusof 16 25 October 2017icon
4 Seminar Kesedaran dan Kick-Off Modul Pendaftaran Bangunan Bagi Sistem mySPATA Fasa 2: Pembentangan Kertas Kerja 3 Tajuk: Atribut, Data dan Maklumat Sistem Pendaftaran Pembentang: En. Mohd Zulkhairi bin Awang @ Hashim 12 25 October 2017icon
5 Seminar Pengurusan Fasiliti Sektor Awam 2017: Pendaftaran Kontraktor FM (Sr. Ida Zuraida Binti Mohd Yusoff), Pengurus Besar, Bahagian Kontraktor & Levi, Construction Industry Development Board Malaysia 9 29 September 2017icon
6 Seminar Pengurusan Fasiliti Sektor Awam 2017: Balancing Smart FM Impact to Human Capital (En. Ahmad Sha'rainon bin Md. Shaarani), Microcorp Sdn. Bhd. 15 29 September 2017icon
7 Seminar Pengurusan Fasiliti Sektor Awam 2017: Total Integrated Facility Management – Above and Beyond Client’s Expectation (En. Noor Hasnol bin Osman), Pengarah Operasi, Chulia Facilities Management Sdn. Bhd. 14 29 September 2017icon
8 Seminar Pengurusan Fasiliti Sektor Awam 2017: Keperluan Pengurusan Tenaga di Bangunan Kerajaan (JKR) (Ir. Dr. Abdul Murad Bin Zainal Abidin), Pengarah Kanan,Cawangan Kejuruteraan Mekanikal, Ibu Pejabat JKR Malaysia 15 29 September 2017icon
9 Seminar Pengurusan Fasiliti Sektor Awam 2017: The direction from MAFM or way forward to drive FM Industry in Malaysia (Tan Sri (Dr) Ir. Jamilus bin Hussein, Chairman KLIA PREMIER HOLDINGS SDN. BHD. 15 29 September 2017icon
10 Seminar Pengurusan Fasiliti Sektor Awam 2017: Perkongsian Pengalaman : Pengendalian FM Di Pelbagai Segmen Pasaran (En. Amir bin Hj Ayub), Pengurus Kanan Operasi THP Sinar Sdn. Bhd. 19 29 September 2017icon
11 Seminar Pengurusan Fasiliti Sektor Awam 2017: Brunsfield BIM Journey-7D-BBIM for Facility Management (Ir. How Yoke Teng), Brunsfield International Group 9 29 September 2017icon
12 Kertas Pembentangan 1. Pengenalan kepada Condition of Contract (COC) FMM 2016 30 20 July 2017icon
13 Kertas Pembentangan 2. Garis Panduan Perolehan dan Pentadbiran Kontrak Pengurusan Fasiiti dan Penyenggaraan 22 20 July 2017icon
14 Kertas Pembentangan 5. Sistem Pengurusan Fasiliti Berpusat (eSPFB) 20 20 July 2017icon
15 Kertas Pembentangan 6. Pendaftaran Kontraktor FM 30 20 July 2017icon
16 Kertas Pembentangan 4. Pengurusan Fasiliti Istana Negara 26 20 July 2017icon
17 Kertas Pembentangan 3. Spesifikasi Teknikal Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan Bangunan 25 20 July 2017icon
18 Seminar Transformasi Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan : Accelerating Learning Through Communities Of Practice And Knowledge Networks (Sr. Roznita binti Othman, Jabatan Kerja Raya Malaysia) 11 24 November 2015icon
19 Seminar Transformasi Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan : Isu Dan Cabaran Pelaksanaan Sistem Pengurusan Aset (SPA) (Kementerian Kewangan Malaysia) 11 24 November 2015icon
20 Seminar Transformasi Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan : Pelaksanaan Pengurusan Perubahan dalam Projek ICT Sektor Awam (Nor'ini binti Ab. Rahman, MAMPU) 10 24 November 2015icon