Tahun : Bulan:
No. Tajuk Hits Tarikh Muat turun
1 Garis Panduan Penyenggaraan Bangunan Berjadual (Versi fail ZIP) 297 12 December 2012icon
2 Buku Panduan Pelan Operasi Pengurusan Aset (POPA) 169 1 December 2012icon
3 Garis Panduan Life Cycle Cost (LCC) 209 7 November 2012icon
4 Garis Panduan Kebolehsenggaraan Lif 121 30 October 2012icon
5 Garis Panduan Kebolehsenggaraan Bilik Suis 122 30 October 2012icon
6 Garis Panduan Kebolehsenggaraan Penghawa Dingin 193 30 October 2012icon
7 Garis panduan Lukisan Terukur 151 15 August 2012icon
8 Garis Panduan Penyediaan PSPA (Operasi) 133 1 January 2012icon
9 Dasar Dan Garis Panduan Keselamatan ICT Jabatan Kerja Raya Malaysia 40 1 August 2011icon
10 Garis Panduan Lukisan Siap Bina (LSB) 172 24 May 2011icon
11 Garis Panduan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Infrastruktur Awam 99 30 January 2007icon
12 Peraturan Bagi Perolehan dan Pembaikan/ Senggaraan Bot/ Kapal Kerajaan 29 20 March 2003icon
13 Arahan Penyelenggaraan Bangunan Kerajaan Di Putrajaya 83 11 February 2003icon
14 Peranan Jawatankuasa Penyelaras Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan 50 1 January 2002icon
15 Garis Panduan Bagi Pemasangan, Penyelenggaraan dan Penggantian Alat Penyaman Udara Di Bangunan Kerajaan Persekutuan 120 27 February 2001icon
16 Peraturan Mengenai Penggunaan Harta Intelek Yang Dimiliki Oleh Kerajaan dan Agihan Saguhati Hasil Penyelidikan Yang Dikomersialkan Kepada Pegawai-Pegawai Awam 13 1 July 1999icon
17 Penglibatan Pegawai Pengawal Dalam Pengurusan Stor dan Aset Kementerian/ Jabatan/ Badan Berkanun 50 12 April 1995icon
18 Pengurusan Penyelenggaraan – Pewujudan Sistem Penyelenggaraan Infrastruktur Awam 53 1 January 1995icon
19 Penggunaan Borang-Borang Baru Bagi Pengurusan Harta Modal, Inventori dan Bekalan Pejabat 73 9 February 1991icon
20 Pengurusan Tanah-tanah yang Diambikbalik Oleh Kerajaan Persekutuan untuk Projek-Projek Pembangunan 31 5 March 1987icon