Tahun : Bulan:
No. Tajuk Hits Tarikh Muat turun
1 Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2018: Sistem Kod Aset Tidak Alih (SKATA) Versi 2.0 847 9 April 2018icon
2 Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2012: Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA) 2275 21 June 2012icon
3 Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2009: Manual Pengurusan Aset Menyeluruh (MPAM) 717 27 March 2009icon
4 Dasar Pengurusan Aset Kerajaan (DPAK) 2009 730 27 March 2009icon
5 Pekeliling Am Bil.5 Tahun 2009: Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan 222 20 February 2009icon
6 Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 2008: Tatacara Pengurusan Aset Hidup Kerajaan 217 2 April 2008icon
7 Pekeliling Am Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) 492 2 March 2007icon