Tahun : Bulan:
No. Tajuk Tarikh
1 FUNDAMENTALS IN ASSET MANAGEMENT COURSE 14 October 2019
2 ASSET MANAGEMENT SEMINAR : READINESS AND CHALLENGES TOWARDS IR 4.0 20 August 2019
3 NATIONAL ASSET AND FACILITY MANAGEMENT CONVENTION 2018 9 October 2018
4 SEMINAR PROACTIVE MAINTENANCE FOR DESIGNERS 4 September 2018
5 Seminar Kesedaran Dan Kick Off Modul Pendaftaran Bangunan Bagi Sistem MySPATA Fasa 2 28 November 2017
6 Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.2/2017 Di Institut Latihan Kementerian Kesihatan, Port Dickkson 28 November 2017
7 Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.1/2017 Di Pahang 28 November 2017
8 Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.3/2017 Di Pejabat Jurutera Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman 28 November 2017
9 Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.4/2017 Di Kota Bharu Kelantan 28 November 2017
10 BENGKEL PELAKSANAAN PROGRAM PROJEK PERINTIS DI SEMUA KEMENTERIAN/ JABATAN / AGENSI BIL. 2/2016 5 October 2016
11 BENGKEL PELAKSANAAN PROGRAM PROJEK PERINTIS DI SEMUA KEMENTERIAN/ JABATAN 22 March 2016
12 MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGIK TADBIR URUS PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN BIL.2/2015 30 September 2015
13 Mesyuarat Perancangan Strategik Tadbir Urus Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan Bil.1/2015 7 September 2015