Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.4/2017 Di Kota Bharu Kelantan
  • Memperkasakan pembentukan UPF & memantapkan tadbir urus UPF
  • Analisis data untuk norma keperluan pembentukan UPF
  • Laporan Analisis sebagai dokumen sokongan permohonan jawatan baru UPF