BENGKEL PELAKSANAAN PROGRAM PROJEK PERINTIS DI SEMUA KEMENTERIAN/ JABATAN
Bengkel pembentangan dan perbincangan mengenai hala tuju dalam mengaplikasikan prosedur Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA): Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 Kerajaan melalui pelaksanaan program perintis di peringkat Kementerian/ Jabatan.