BENGKEL PELAKSANAAN PROGRAM PROJEK PERINTIS DI SEMUA KEMENTERIAN/ JABATAN / AGENSI BIL. 2/2016
BENGKEL PELAKSANAAN PROGRAM PROJEK PERINTIS DI SEMUA KEMENTERIAN/ JABATAN / AGENSI BIL. 2/2016

 05/10/2016 - 07/10/2016

Dewan Kuliah Sabah, Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)

Program ini dapat  melihat tahap pencapaian dalam melaksanakan Pengurusan Aset Menyeluruh di premis berkenaan sebagai model dan contoh dalam pelaksanaan TPATA disetiap  Kementerian/ Jabatan/ Agensi.