Tahun : Bulan:
No. Tajuk Tarikh
1 Seminar Proactive Maintenance For Designers 4 September 2018
2 Role of A Facility Manager 8 January 2016
3 Seminar Pengurusan Fasiliti Sektor Awam 2015 28 October 2015
4 Mesyuarat Perancangan Strategik Tadbir Urus Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan Bil.2/2015 30 September 2015
5 Seminar Sistem Pengurusan Fasiliti Berpusat 15 September 2015
6 Mesyuarat Perancangan Strategik Tadbir Urus Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan Bil.1/2015 7 September 2015
7 Mesyuarat JP PATA 2015 25 June 2015
8 Seminar on Strategic Asset Management Planning 16 April 2015
9 Mesyuarat JP PATA 2014 31 December 2014
10 Naziran Pengurusan Aset 2013-2014 31 December 2014
11 Value Creation Through Life Cycle Costing Seminar 18 December 2014
12 Pelancaran DPAK MPAM 15 December 2014
13 NAFAM 2009 15 December 2014
14 TPATA 12 December 2014