Tahun : Bulan:
No. Tajuk Tarikh Mula Tarikh Tamat
1 KURSUS PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 3 April 2019 5 April 2019
2 Seminar Kesedaran dan Kick Off Modul Pendaftaran Bangunan Bagi Sistem mySPATA Fasa 2 23 October 2017 23 October 2017
3 Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.4/2017 Di Kota Bharu Kelantan 1 October 2017 5 October 2017
4 Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.3/2017 Di Pejabat Jurutera Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman 17 September 2017 21 September 2017
5 Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.1/2017 di Institut Latihan Kementerian Kesihatan, Port Dickkson 21 August 2017 25 August 2017
6 Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.1/2017 di Pahang 17 May 2017 19 May 2017
7 Bengkel Pelaksanaan Program Projek Perintis Di Semua Kementerian/ Jabatan/ Agensi Bil. 2/2016 5 October 2016 7 October 2016
8 BENGKEL PENYELARASAN DAN PEMANTAPAN TADBIR URUS JABATAN KERJA RAYA 2016 4 October 2016 6 October 2016
9 Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Aset Tak Alih Kerajaan (JPPATA) Bil. 3/2016 29 September 2016 29 September 2016
10 Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Parlimen Malaysia 12 May 2016 13 May 2016
11 Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 10 May 2016 11 May 2016
12 Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air 4 May 2016 5 May 2016
13 Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Majlis Perbandaran Subang Jaya 13 April 2016 14 April 2016
14 Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang 28 March 2016 29 March 2016
15 Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang 28 March 2016 29 March 2016
16 BENGKEL PELAKSANAAN PROGRAM PROJEK PERINTIS DI SEMUA KEMENTERIAN/ JABATAN 22 March 2016 24 March 2016
17 KURSUS PELAKSANAAN TATACARA PENGURUSAN ASET TAK ALIH (TPATA) PERINGKAT ASAS ANJURAN JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR 25 February 2016 25 February 2016
18 KURSUS PEMAHAMAN TATACARA PENGURUSAN ASET TAK ALIH (TPATA) DAN SISTEM MYSPATA ANJURAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 17 February 2016 19 February 2016
19 Mesyuarat Penyediaan Input Kerangka Strategik Pengurusan Aset Kerajaan (KSPAK) Bil.2/2015 7 December 2015 9 December 2015
20 Seminar Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan 2015 24 November 2015 24 November 2015
21 Seminar Pengurusan Fasiliti Sektor Awam 2015 28 October 2015 28 October 2015
22 Mesyuarat Perancangan Strategik Tadbir Urus Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan Bil.2/2015 30 September 2015 2 October 2015
23 Seminar Sistem Pengurusan Fasiliti Berpusat 15 September 2015 15 September 2015
24 Mesyuarat Perancangan Strategik Tadbir Urus Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan Bil.1/2015 7 September 2015 9 September 2015
25 Mesyuarat/ Bengkel Pemurnian Dokumen Manual Kerja Operasi Penyenggaraan Aset dan Dokumen Garis Panduan Tahap Prestasi Penyenggaraan 15 June 2015 16 June 2015
26 Mesyuarat Penyelarasan Naziran SPB-SPK Senggara Bil. 1/2015 9 June 2015 11 June 2015
27 Kursus SPB-SPK Senggara Peringkat JKR Negeri Perak 3 June 2015 4 June 2015
28 Training Of Trainer (Tot) Pendaftaran Daftar Aset Khusus (DAK) Peringkat Komponen Anjuran Bersama Unit MYSPATA Dan UPKT 27 May 2015 26 July 2015
29 Kursus SPB-SPK Senggara Peringakt JKR Negeri Sembilan 26 May 2015 28 May 2015
30 Kursus SPB-SPK Senggara Peringkat JKR Negeri Melaka 19 May 2015 21 May 2015
31 Bengkel Pemurnian Garis Panduan Pengurusan Risiko Fasiliti Bil. 1/2015 7 May 2015 8 May 2015
32 Seminar On Strategic Asset Management Planning 16 April 2015 16 April 2015
33 Taklimat SPB-SPK Pengurusan Penyenggaraan Peringkat Unit Pengurusan Aset Negeri (UPAN) 10 March 2015 12 March 2015
34 Taklimat Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) Peringkat Bahagian Perundingan Pengurusan Aset (BPPA), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB) 25 February 2015 26 February 2015