Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.4/2017 Di Kota Bharu Kelantan


 01/10/2017 - 05/10/2017

 Jabatan Pembangunan Persekutuan (JPP), Kota Bharu, Kelantan

  • Memperkasakan pembentukan UPF & memantapkan tadbir urus UPF
  • Analisis data untuk norma keperluan pembentukan UPF
  • Laporan Analisis sebagai dokumen sokongan permohonan jawatan baru UPF