KURSUS PEMAHAMAN TATACARA PENGURUSAN ASET TAK ALIH (TPATA) DAN SISTEM MYSPATA ANJURAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN


 17/02/2016 - 19/02/2016

 GALERI, MENARA KBS

Kursus ini memberi penerangan melibatkan aset tak alih menerusi pemakaian Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 -Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) dan sistem mySPATA. Menerangkan berkaitan perlaksanaan fasa penggunaan aset yang meliputi fasa penerimaan, operasi dan senggara, penilaian, pemulihan/ ubahsuai/ naik taraf sehingga pelupusan. Kursus ini disertai oleh pegawai pengurusan dan professional dan kumpulan sokongan dari beberapa jabatan dan agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan.