Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.3/2017 Di Pejabat Jurutera Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman


 17/09/2017 - 21/09/2017

 Pejabat Jurutera Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman

  • Memperkasakan pembentukan UPF & memantapkan tadbir urus UPF
  • Analisis data untuk norma keperluan pembentukan UPF
  • Laporan Analisis sebagai dokumen sokongan permohonan jawatan baru UPF