Taklimat SPB-SPK Pengurusan Penyenggaraan Peringkat Unit Pengurusan Aset Negeri (UPAN)


 10/03/2015 - 12/03/2015

 Dewan latihan Giat Bestari, Bahagian Perundingan Pengurusan Aset (BPPA), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB), Ibu Pejabat JKR Malaysia

Penerangan tentang Sistem Pengurusan yang terlibat dalam SPB dan kaedah pelaksanaan serta borang-borang yang terlibat kepada pegawai UPFN. Profram telah berlangsung di Dewan Latihan Giat Bestari, Bahagian Perundingan Pengurusan Aset (BPPA), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB).