Bengkel Pelaksanaan Program Projek Perintis Di Semua Kementerian/ Jabatan/ Agensi Bil. 2/2016


 05/10/2016 - 07/10/2016

 Dewan Kuliah Sabah, Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)

PENGENALAN

Program ini dapat  melihat tahap pencapaian dalam melaksanakan Pengurusan Aset Menyeluruh di premis berkenaan sebagai model dan contoh dalam pelaksanaan TPATA disetiap  Kementerian/ Jabatan/ Agensi. 

OBJEKTIF

1) Menjadikan sebagai premis pilihan sebagai model dalam pengurusan aset dan seterusnya menjadi contoh dan penanda aras kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi Kerajaan yang tersebut.

2) Untuk menilai keberkesanan perlaksanaan Pengurusan Aset Tak Alih berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh Urus Setia JPAK.

3) Untuk menilai keberkesanan tadbir urus pengurusan aset tak alih yang telah dicadangkan dalam Pengurusan Aset Menyeluruh.

4) Untuk menilai keberkesanan tadbir urus pengurusan aset tak alih seperti aspek fasa penggunaan sehingga pelupusan dalam Pengurusan Aset Menyeluruh.

 
Perasmian bengkel oleh Ir. Hj. Mohd Sabri Bin Mat Deris, Pengarah Pakar Unit Pengurusan Aset JKR

Sesi Hands On 
 

Pembentangan oleh peserta bengkel