Taklimat Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) Peringkat Bahagian Perundingan Pengurusan Aset (BPPA), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB)


 25/02/2015 - 26/02/2015

 Dewan Latihan Giat Bestari, Bahagian Perundingan Pengurusan Aset, Cawangan Perancangan Aset Bersepadu, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia

Penerangan tentang Sistem Pengurusan yang terlibat dalam SPB dan kaedah pelaksanaan serta borang-borang yang terlibat kepada sebahagian pegawai Bahagian Perancangan Aset Bersepadu (BPPA). Program telah berlangsung di Dewan Latihan Giat Bestari, BPPA, Cawangan Perancangan Aset Besepadu (CPAB), Ibu Pejabat JKR Malaysia.