Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang


 28/03/2016 - 29/03/2016

 Cawangan Perancangan Aset Bersepadu, Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang

Kursus ini memberi penerangan mengenai Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan menerusi pemakaian Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 -Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) Menerangkan berkaitan perlaksanaan fasa penggunaan aset yang meliputi fasa penerimaan, operasi dan senggara, penilaian, pemulihan/ ubahsuai/ naik taraf sehingga fasa pelupusan. Kursus ini disertai oleh pegawai pengurusan dan professional dan kumpulan sokongan dari Cawangan Perancangan Aset Bersepadu, Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang.