Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan


 10/05/2016 - 11/05/2016

 Bilik Latihan KPKT,Putrajaya

Kursus ini memberi penerangan peringkat pertengahan melibatkan aset tak alih menerusi pemakaian Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 -Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA). Menerangkan berkaitan perlaksanaan fasa penggunaan aset yang meliputi fasa penerimaan, operasi dan senggara, penilaian, pemulihan/ ubahsuai/ naik taraf sehingga fasa pelupusan. Kursus ini disertai oleh pegawai pengurusan dan professional dan kumpulan sokongan dari Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.