BENGKEL PELAKSANAAN PROGRAM PROJEK PERINTIS DI SEMUA KEMENTERIAN/ JABATAN


 22/03/2016 - 24/03/2016

 Bilik Latihan Giat Bestari, Blok C (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, Kuala Lumpur.

Bengkel pembentangan dan perbincangan mengenai hala tuju dalam mengaplikasikan prosedur Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA): Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 Kerajaan melalui pelaksanaan program perintis di peringkat Kementerian/ Jabatan.