Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Parlimen Malaysia


 12/05/2016 - 13/05/2016

 Menara PJD, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur

Kursus ini menerangkan prosedur Pengurusan Aset Tak Alih menerusi pemakaian Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 -Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA). Penerangan berkaitan perlaksanaan fasa penggunaan aset yang meliputi fasa penerimaan, operasi dan senggara, penilaian, pemulihan/ ubahsuai/ naik taraf sehingga fasa pelupusan. Kursus ini disertai oleh pegawai pengurusan dan professional dan kumpulan sokongan dari pejabat Parlimen Malaysia.