KURSUS PELAKSANAAN TATACARA PENGURUSAN ASET TAK ALIH (TPATA) PERINGKAT ASAS ANJURAN JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR


 25/02/2016 - 25/02/2016

 KOLEJ SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

Kursus ini memberi penerangan peringkat asas melibatkan aset tak alih menerusi pemakaian Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 -Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA). Menerangkan berkaitan perlaksanaan fasa penggunaan aset yang meliputi fasa penerimaan, operasi dan senggara, penilaian, pemulihan/ ubahsuai/ naik taraf sehingga pelupusan. Kursus ini disertai oleh pegawai pengurusan dan professional dan kumpulan sokongan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor.