Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Majlis Perbandaran Subang Jaya


 13/04/2016 - 14/04/2016

 Amverton Cove Golf & Island Resort, Klang

‚ÄčKursus ini menerangkan prosedur Pengurusan Aset Tak Alih menerusi pemakaian Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 -Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA). Penerangan berkaitan perlaksanaan fasa penggunaan aset yang meliputi fasa penerimaan, operasi dan senggara, penilaian, pemulihan/ ubahsuai/ naik taraf sehingga fasa pelupusan. Kursus ini disertai oleh pegawai pengurusan dan professional dan kumpulan sokongan dari Majlis Perbandaran Subang Jaya.