Kursus Perluasan Pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air


 04/05/2016 - 05/05/2016

 Bilik Teratai, Institut Latihan Pengembangan Pertanian (ILPP), Serdang

Kursus ini menerangkan prosedur Pengurusan Aset Tak Alih menerusi pemakaian Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 -Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA). Penerangan berkaitan perlaksanaan fasa penggunaan aset yang meliputi fasa penerimaan, operasi dan senggara, penilaian, pemulihan/ ubahsuai/ naik taraf sehingga fasa pelupusan. Kursus ini disertai oleh pegawai pengurusan dan professional dan kumpulan sokongan dari beberapa jabatan dan agensi di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.