Pejabat Urus Setia JPAK

  • Jabatan Kerja Raya dilantik sebagai Urus Setia JPAK. Cawangan Perancangan Aset Bersepadu JKR bertanggungjawab untuk  menyempurnakan tugasan urusetia JPAK ini.
 
Tugas dan tanggungjawab urusetia JPAK antara lain adalah :
 
  1. Mengurusetia Mesyuarat JPAK;
  2. Menyelaras agenda, menyediakan minit dan semua tugas-tugas pentadbiran yang berkaitan dengan JPAK;
  3. Badan tadbir urus dan penguatkuasaan  kepada pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih kerajaan (TPATA); dan
  4. Melaporkan hasil pemantauan pengurusan aset tak alih kepada Pejabat Pengerusi JPAK ( Ketua Setiausaha Negara).
 
Beberapa jawatankuasa kerja di peringkat Urusetia JPAK diwujudkan bagi memantapkan tadbir urus: