SOALAN LAZIM (FAQ) BERKAITAN PENDAFTARAN ASET TAK ALIH KERAJAAN
 
 • Soalan 1: Punca Kuasa
 • Soalan 2: Pendaftaran Premis yang terpisah
 • Soalan 3: Pendaftaran Bangunan Persekutuan di atas tanah bukan hakmilik Persekutuan
 • Soalan 4: Pendaftaran Premis Sewaan / Tumpang
 • Soalan 5: Pendaftaran Bangunan Persekutuan bersambung dengan bangunan Negeri
 • Soalan 6: Keperluan Pendaftaran Premis yang disenggara oleh pihak ketiga
 • Soalan 7: Pendaftaran Premis yang hanya memiliki binaan luar (tiada blok bangunan)
 • Soalan 8: Pendaftaran Tanah Kosong 
 
 • Soalan 9  : Penentuan Pendaftaran Blok di dalam Premis
 • Soalan 10: Penentuan Aras Lantai Pertama
 • Soalan 11: Penentuan Ruang Tidak Berdinding
 • Soalan 12: Penentuan Ruang Dinding collapsible
 • Soalan 13: Penentuan Ruang Tangga
 • Soalan 14: Penentuan Aras Mezzanine
 • Soalan 15: Pendaftaran Ruang di dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA)
 • Soalan 16: Pendaftaran Dua (2) Ruang Berbeza
 • Soalan 17: Pendaftaran Ruang partition
 • Soalan 18: Pengubahsuaian (Penambahan atau Pengurangan) Ruang
 • Soalan 19: Pendaftaran Ruang service compartment
 • Soalan 20: Pendaftaran Blok yang bersambung dengan Binaan Luar
 • Soalan 21: Pendaftaran Bangunan TNB 
 • Soalan 22: Pengenalpastian Komponen Aset Tak Alih
 • Soalan 23: Tanggungjawab Mendaftar Komponen Aset Tak Alih
 • Soalan 24: Pelaksanaan Pendaftaran Komponen Aset Tak Alih
 • Soalan 25: Ketersediaan Aplikasi mySPATA dalam Pendaftaran Komponen Aset Tak Alih
 • Soalan 26: Kaedah Pendaftaran Komponen Aset Tak Alih 
 • Soalan 27: Tarikh Berkuat kuasa Pendaftaran Komponen Aset Tak Alih
 • Soalan 28: Status Pendaftaran Komponen Aset Tak Alih di dalam SPA
 • Soalan 29: Pelupusan Komponen Aset Tak Alih
 • Soalan 30: Pendaftaran Perolehan Komponen Aset Tak Alih sebelum tahun 2015
 • Soalan 31: Pendaftaran Komponen Aset Tak Alih yang diperoleh sebelum 2015 
 • Soalan 32: Penentuan portable fire extinguisher 
____________________________________________________________________________________________________

 
 
KANDUNGAN        
 
a) Pengenalan  
     
b) Kaedah Penentuan  
   
c) Definisi Aset Tak Alih  
   
d) Kriteria  Tambahan Bagi Penentuan Aset Tak Alih  
 • Perkhidmatan Bangunan (Building Services )  
 • Lekapan Bersama Sistem (Attached By System)  
 • Diacuankan (Moulded)     
 • Bersifat Tetap  (Non-Portable)    
e) Proses Kerja Pengkelasan Aset