Tahun : Bulan:
Video Amalan Budaya Penyenggaraan - 6 July 2015
Video iklan Amalan Budaya Penyenggaraan
Video Vandalisme Conteng Bangunan - 6 July 2015
Video Vandalisme Telefon Awam - 6 July 2015
Video Vandalisme - BOMBA - 6 July 2015
Video Vandalisme Papan Tanda - 6 July 2015
Video Amalan Budaya Penyenggaraan - Tong Sampah - 6 July 2015
Video Amalan Budaya Penyenggaraan - Hos Bomba - 6 July 2015
Video Amalan Budaya Penyenggaraan- Fun Theory - 6 July 2015
Video Amalan Budaya Penyenggaraan- Budaya  - 6 July 2015
Video Amalan Budaya Penyenggaraan - Aset Bangunan - 6 July 2015
Seminar on Strategic Asset Management Planning - 16 April 2015