Mesyuarat

Kembali

MESYUARAT JAWATANKUASA PENERAJU RESOLUSI NATIONAL ASSET & FACILITY MANAGEMENT (NAFAM) BIL. 2/ 2023

Pengerusi :
YBhg. Dato’ Ir. Roslan bin Ismail
Pengarah Kanan Cawangan Perancangan Aset Bersepadu
Merangkap Setiausaha JPAK
Keterangan :
Mesyuarat ini merupakan satu platform perbincangan berkaitan pelaksanaan Resolusi NAFAM yang dihadiri oleh wakil Agensi Peneraju yang dilantik oleh YBhg. Tan Sri Dato Seri Ketua Setiausaha Negara.

Turut hadir bersama-sama dalam mesyuarat ini adalah wakil Agensi Peneraju Resolusi NAFAM:

Resolusi 1: Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE JKR)
Resolusi 2: Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB) JKR
Resolusi 3: Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) JKR
Resolusi 4: Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan Malaysia (NBO MOF), Bahagian Bajet Pembangunan (BPP) Kementerian Ekonomi dan Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB) JKR
Resolusi 5: Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB) JKR

Mesyuarat ini membincangkan status maklumbalas dan perkara-perkara berbangkit daripada semua Agensi Peneraju berkenaan dengan pelaksanaan Roadmap, Pelan Tindakan dan Pelan Operasi bagi setiap Resolusi NAFAM ini.