Chrome

Latar Belakang JPAK

Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK) merupakan satu Jawatankuasa khas di peringkat tertinggi yang ditubuhkan bagi memberi tumpuan kepada perkara-perkara strategik berkaitan pengurusan aset.

selanjutnya


KEAHLIAN JPAK

Keanggotaan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara. Berikut merupakan Ahli Jawatankuasa Aset Kerajaan (JPAK):

selanjutnya
Chrome


Chrome

URUS SETIA JPAK

Jabatan Kerja Raya dilantik sebagai Urus Setia JPAK. Cawangan Perancangan Aset Bersepadu JKR bertanggungjawab untuk menyempurnakan tugasan urus setia JPAK ini.

selanjutnya