Urus Setia JPAK

Peranan Pejabat Urus Setia JPAK

Jabatan Kerja Raya (JKR) dilantik sebagai Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK). Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB), Jabatan Kerja Raya (JKR) bertanggungjawab untuk menyempurnakan tugasan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK).


Tugas Dan Tanggungjawab Urusetia JPAK

1. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK);
2. Menyelaras agenda, menyediakan minit dan semua tugas-tugas pentadbiran yang berkaitan dengan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK);
3. Badan tadbir urus dan penguatkuasaan kepada pelaksanaan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA); dan
4. Melaporkan hasil pemantauan Pengurusan Aset Tak Alih kepada Pejabat Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK) (Ketua Setiausaha Negara).

SENARAI HUBUNG URUS SETIA JPAK

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. Ir. MOHAMAD DARUS BIN SELAMAT Pengarah 03-2610 7500 darus
2. Ir. Dr. AHMAD FIRDAUZ BIN ABDUL MUTALIB Jurutera Awam Penguasa Kanan/ Gred J54 03-2610 7505 firdauz
3. Ir. SALINA BINTI HASSAN Jurutera Awam Penguasa Kanan/ Gred J54 03-2610 7603 salina.hassan
4. HJH. NORLIZA BINTI BADARUZAMAN Jurutera Elektrik Penguasa Kanan / Gred J54 03-2610 7625 norliza
5. SAMSURI BIN MASLAN Jurutera Mekanikal Penguasa Kanan / Gred J54 03-2610 7626 samsuri
6. Dr. NOOR'AIN BINTI ZAINAL ABIDIN Jurutera Mekanikal Penguasa Kanan / Gred J54 03-2610 7627 noorainza
7. Sr HAMIDI BIN NAIMUDIN Juruukur Bahan Penguasa Kanan / Gred J54 03-2610 7529 hamidin


DOKUMEN MPAM DAN TPATA BAB B: PELAN STRATEGI PENGURUSAN ASET (OPERASI) DAN ANGGARAN BELANJAWAN MENGURUS PENGURUSAN ASET TAK ALIH (ABM PATA)

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. Sr NOR RAPIDAH BINTI MUSTHAFA Juruukur Bangunan / Gred J44 03-2610 7795 rapidah
2. Sr NORAZRIN BINTI MOHD KAMARUDZAMAN Juruukur Bangunan / Gred J44 03-2610 7507 norazrin
3. Sr KAMARUL ARIF BIN ABDUL WAHAB Juruukur Bangunan / Gred J44 03-2610 7583 kamarularif
4. Ir. NOOR AKMA BINTI MOHD NARU Jurutera Awam / Gred J44 noorakma
5. RAIMI SYAZWANI BINTI ASMUNI Jurutera Awam / Gred J41 03-2610 8222 raimisyazwani


TPATA BAB B: PELAPORAN TADBIR URUS PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN DAN AUDIT DALAMAN

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. MOHD SHARUL NIZAM BIN ABDUL HAMID Jurutera Awam Kanan / Gred J48 03-2610 7539 sharulnizam
2. Ir. ‘AIFFAH BINTI MOHAMMED Jurutera Elektronik / Gred J41 03-2610 8845 aiffah
3. AMELYA BINTI ABDUL JAMEL Juruukur Bahan / Gred J41 03-2610 8604 amelya
4. NUR FATIN NAJIYAH BINTI ABDUL HAMID Jurutera Awam / Gred J41 03-2610 7769 nfnajiyah
5. MOHD FAUZI BIN SURADI Penolong Pegawai Senibina / Gred JA38 mfauzis


TPATA BAB C : PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. NOOR LATIFAH BINTI MOHD NASIR Jurutera Awam Kanan / Gred J48 03-2610 7866 nlatifah
2. SITI SYAHIELAH BINTI ABDUL GHANI Juruukur Bangunan / Gred J44 03-2610 7614 sitisyahielah
3. MOHD NOOR BIN HAMDAN Jurutera Mekanikal / Gred J44 03-2610 8201 mohdnoorh


TPATA BAB D : OPERASI DAN PENYENGGARAAN ASET

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. Ts. MAZIAH BINTI ABU HASSAN Jurutera Awam Penguasa / Gred J52 03-2610 7945 maziahah
2. SITI MAISARAH BINTI NAHRAWI Jurutera Awam Kanan / Gred J48 03-2610 7613 sitimaisarah
3. Ts. ILLYANI BINTI ARIFFIN Jurutera Awam Kanan / Gred J48 03-2610 7506 illyani
4. MEOR SHAHRULLIZAM BIN SULAIMAN Arkitek Kanan / Gred J48 03-2610 7798 meorslizam


TPATA BAB E : PENILAIAN ASET

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. Ir. Ts. SALAWATI BINTI SALLAN Jurutera Awam Kanan / Gred J48 03-2610 7639 salawatis
2. Sr. ABDUL NIZAM BIN ABDULLAH SANI Juruukur Bangunan / Gred J44 03-2610 8813 nizamas


TPATA BAB F : PEMULIHAN / PEMULIHARAAN / UBAH SUAI / NAIK TARAF ASET

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. AZRUL HANIF BIN AB HALIM Jurutera Awam Kanan / Gred J48 03-2610 7553 azrulhanif
2. MOHD HAPIZAN BIN MUHAMMAD Jurutera Awam / Gred J41 03-2610 7558 hapizan
3. ASUNDARARAAJALOO A/L VATHIVELLU Jurutera Mekanikal / Gred J41 03-2610 8813 asun


TPATA BAB G DAN BAB H : PELUPUSAN ASET DAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA ASET

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. NOOR LATIFAH BINTI MOHD NASIR Jurutera Awam Kanan / Gred J48 03-2610 7866 nlatifah
2. NURUL HAYA BINTI ISMAIL Juruukur Bangunan / Gred J41 03-2610 7614 nurulhaya


PERKARA : LUKISAN SIAP BINA

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. LENNY SHERYME BINTI JASMIN Jurutera Awam Kanan / Gred J48 03-2610 7888 lenny
2. VICKNESWARAN A/L PANNEERSELVAN Jurutera Mekanikal / Gred J41 03-2610 7604 vickneswaran


PERKARA : KURSUS DAN LATIHAN

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. MOHD SUHARIZAL BIN MAHAMAD SUBRI Jurutera Mekanikal Kanan/ Gred J48 03-2610 7609 msuharizal
2. MD. KHAIRULL NIZAM BIN KAMISAN Jurutera / Gred J41 03-2610 7608 khairullnizam
2. AFIFUDDIN BIN KASSIM Penolong Jurutera Awam / Gred JA38 03-2610 7653 afifuddin


PERKARA : DATA ASET TAK ALIH DAN SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. IZZUADI BIN ISHAK Jurutera Awam Penguasa / Gred J52 03-2610 7504 izzuadi
2. NORUL SYAHIDA BINTI M. ASHAARI Jurutera Elektrik Kanan / Gred J48 03-2610 7598 nsyahida
3. NOORNAZARINA BINTI RHIMI Juruukur Bahan / Gred J44 03-2610 7556 noorna
4. Ts. AMZAR BIN ZUBIR Jurutera Elektrik / Gred J44 03-2610 7874 amzarzubir
5. MUHAMMAD AMIRUL ASYRAF BIN MAHMUDDIN Jurutera Elektrik/ Gred J41 03-2610 7619 amirulasyrafm


PERKARA : KONTRAK PENGURUSAN FASILITI DAN PENYENGGARAAN / FACILITIES MANAGEMENT AND MAINTENANCE CONTRACT (FMM)

BIL NAMA JAWATAN TELEFON PEJABAT E-MEL (@jkr.gov.my)
1. Sr HALIMATUN SA'DIAH BINTI OTHMAN Juruukur Bahan Kanan / Gred J48 03-2610 7185 halimatuns