Tahun : Bulan:
No. Tajuk Hits Tarikh Muat turun
1 Garis Panduan Pengurusan Risiko Fasiliti 55 19 October 2017icon
2 Garis Panduan Perolehan Dan Pentadbiran Kontrak Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan 2017 100 28 September 2017icon
3 PWD Facilities Management & Maintenance Form (2016) 92 26 September 2017icon
4 Penambahbaikan item 6.1 TPATA: Prosedur Pelaksanaan Dan Pelaporan Pelupusan Aset (Kaedah Roboh/ Musnah Bagi Struktur Binaan) - Carta Prosedur G3 83 18 August 2017icon
5 BUKU PANDUAN PENGUKURAN TAHAP PRESTASI PENYENGGARAAN ASET (TPPA) 230 11 October 2016icon
6 GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEADAAN BANGUNAN SEDIA ADA 272 11 October 2016icon
7 Garis Panduan Jangka Hayat Aset - Piawai JKR Bagi Jangka Hayat Aset Infrastruktur dan Aset Kejuruteraan 204 2 September 2016icon
8 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Elektrikal 126 17 June 2016icon
9 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Laluan Sikal 54 17 June 2016icon
10 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Mekanikal 107 17 June 2016icon
11 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - DPA 153 17 June 2016icon
12 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Cerun 62 17 June 2016icon
13 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Jambatan 51 17 June 2016icon
14 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Jalan 98 17 June 2016icon
15 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Simpang 49 17 June 2016icon
16 Penjelasan Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK) Berhubung Isu-Isu Yang Dibangkitkan Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Pengurusan Aset Kerajaan Bil. 1/2016 149 13 June 2016icon
17 Surat Penambahbaikan Kuasa Melulus Perobohan Struktur Binaan Dan Pelupusan Komponen Binaan daripada PTP JKPTG 126 26 May 2016icon
18 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih (PeDATA) Versi 2.0 - Aset Bangunan 238 16 May 2016icon
19 Surat Pemakluman Pemakaian SKATA dan PeDATA Versi 2.0 dari Urusetia JPAK 206 16 May 2016icon
20 Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) Versi 2.0 604 16 May 2016icon