Tahun : Bulan:
No. Tajuk Hits Tarikh Muat turun
1 BUKU PANDUAN PENGUKURAN TAHAP PRESTASI PENYENGGARAAN ASET (TPPA) 79 20 April 2018icon
2 Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2018: Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) Versi 2.0 82 9 April 2018icon
3 Lukisan Siap Bina (LSB) 92 22 March 2018icon
4 SENARAI PROJEK YANG MEMPUNYAI LSB MENGIKUT KEMENTERIAN/AGENSI/JABATAN 45 19 March 2018icon
5 Aplikasi mySPATA Fasa 2 - Tatacara Pendaftaran Pengguna 163 2 March 2018icon
6 Aplikasi mySPATA Fasa 2 - Manual Pengesahan Migrasi Data (Modul Pendaftaran Bangunan) 218 2 March 2018icon
7 Aplikasi mySPATA Fasa 2 - Manual Pengguna Modul Pendaftaran Bangunan 196 2 March 2018icon
8 Garis Panduan Pengurusan Risiko Fasiliti 99 19 October 2017icon
9 Garis Panduan Perolehan Dan Pentadbiran Kontrak Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan 2017 210 28 September 2017icon
10 PWD Facilities Management & Maintenance Form (2016) 161 26 September 2017icon
11 Penambahbaikan item 6.1 TPATA: Prosedur Pelaksanaan Dan Pelaporan Pelupusan Aset (Kaedah Roboh/ Musnah Bagi Struktur Binaan) - Carta Prosedur G3 122 18 August 2017icon
12 GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEADAAN BANGUNAN SEDIA ADA 381 11 October 2016icon
13 Garis Panduan Jangka Hayat Aset - Piawai JKR Bagi Jangka Hayat Aset Infrastruktur dan Aset Kejuruteraan 253 2 September 2016icon
14 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Jambatan 76 17 June 2016icon
15 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Mekanikal 143 17 June 2016icon
16 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Simpang 70 17 June 2016icon
17 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Laluan Sikal 76 17 June 2016icon
18 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Elektrikal 165 17 June 2016icon
19 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - DPA 189 17 June 2016icon
20 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Jalan 125 17 June 2016icon