Tahun : Bulan:
No. Tajuk Hits Tarikh Muat turun
1 Garis Panduan Pengurusan Operasi dan Penyenggaraan (GPOP) 55 6 September 2019icon
2 GARIS PANDUAN PENYENGGARAAN BERJADUAL BANGUNAN KERAJAAN 152 12 July 2019icon
3 FACILITY MANAGEMENT PLAN (FMP) CONTENT CHECKLIST 122 10 May 2019icon
4 SURAT ARAHAN KPKR BIL.9/2017 - JKR COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM (CMMS) SPECIFICATIONS 69 13 March 2019icon
5 SURAT ARAHAN KPKR BIL.7/2019 - PEMAKAIAN DOKUMEN TECHNICAL SPECIFICATION FOR BUILDING FACILITY MANAGEMENT & MAINTENANCE DAN DOKUMEN PERFORMANCE REQUIREMENT FOR BUILDING FACILITY MANAGEMENT & MAINTENANCE DALAM KONTRAK PENGURUSAN FASILITI DAN PENYENGGARAAN 95 13 March 2019icon
6 APPENDIX 7B - PERFORMANCE REQUIREMENT FOR BUILDING FACILITY MANAGEMENT & MAINTENANCE 77 13 March 2019icon
7 APPENDIX 7A - TECHNICAL SPECIFICATION FOR BUILDING FACILITY MANAGEMENT & MAINTENANCE 91 13 March 2019icon
8 LAMPIRAN 7A1 - ADDENDUM TO TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR BUILDING FACILITY MANAGEMENT & MAINTENANCE 95 13 March 2019icon
9 Surat Kebenaran Meroboh Struktur Binaan dan Pelupusan Komponen Binaan 138 26 October 2018icon
10 BUKU PANDUAN PENGUKURAN TAHAP PRESTASI PENYENGGARAAN ASET (TPPA) 303 20 April 2018icon
11 Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2018: Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) Versi 2.0 403 9 April 2018icon
12 Lukisan Siap Bina (LSB) 217 22 March 2018icon
13 SENARAI PROJEK YANG MEMPUNYAI LSB MENGIKUT KEMENTERIAN/AGENSI/JABATAN 97 19 March 2018icon
14 Aplikasi mySPATA Fasa 2 - Tatacara Pendaftaran Pengguna 246 2 March 2018icon
15 Aplikasi mySPATA Fasa 2 - Manual Pengesahan Migrasi Data (Modul Pendaftaran Bangunan) 268 2 March 2018icon
16 Aplikasi mySPATA Fasa 2 - Manual Pengguna Modul Pendaftaran Bangunan 299 2 March 2018icon
17 Garis Panduan Pengurusan Risiko Fasiliti 193 19 October 2017icon
18 Garis Panduan Perolehan Dan Pentadbiran Kontrak Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan 2017 356 28 September 2017icon
19 PWD Facilities Management & Maintenance Form (2016) 323 26 September 2017icon
20 Penambahbaikan item 6.1 TPATA: Prosedur Pelaksanaan Dan Pelaporan Pelupusan Aset (Kaedah Roboh/ Musnah Bagi Struktur Binaan) - Carta Prosedur G3 218 18 August 2017icon