Tahun : Bulan:
No. Tajuk Hits Tarikh Muat turun
1 Garis Panduan Pengurusan Risiko Fasiliti 0 19 October 2017icon
2 Garis Panduan Perolehan Dan Pentadbiran Kontrak Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan 2017 24 28 September 2017icon
3 PWD Facilities Management & Maintenance Form (2016) 29 26 September 2017icon
4 Penambahbaikan item 6.1 TPATA: Prosedur Pelaksanaan Dan Pelaporan Pelupusan Aset (Kaedah Roboh/ Musnah Bagi Struktur Binaan) - Carta Prosedur G3 42 18 August 2017icon
5 GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEADAAN BANGUNAN SEDIA ADA 225 11 October 2016icon
6 BUKU PANDUAN PENGUKURAN TAHAP PRESTASI PENYENGGARAAN ASET (TPPA) 195 11 October 2016icon
7 Garis Panduan Jangka Hayat Aset - Piawai JKR Bagi Jangka Hayat Aset Infrastruktur dan Aset Kejuruteraan 163 2 September 2016icon
8 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Laluan Sikal 42 17 June 2016icon
9 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Elektrikal 95 17 June 2016icon
10 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Simpang 40 17 June 2016icon
11 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Cerun 47 17 June 2016icon
12 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Mekanikal 91 17 June 2016icon
13 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Jambatan 39 17 June 2016icon
14 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Jalan 78 17 June 2016icon
15 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - DPA 119 17 June 2016icon
16 Penjelasan Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK) Berhubung Isu-Isu Yang Dibangkitkan Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Pengurusan Aset Kerajaan Bil. 1/2016 120 13 June 2016icon
17 Surat Penambahbaikan Kuasa Melulus Perobohan Struktur Binaan Dan Pelupusan Komponen Binaan daripada PTP JKPTG 107 26 May 2016icon
18 Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) Versi 2.0 535 16 May 2016icon
19 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih (PeDATA) Versi 2.0 - Aset Bangunan 141 16 May 2016icon
20 Surat Pemakluman Pemakaian SKATA dan PeDATA Versi 2.0 dari Urusetia JPAK 182 16 May 2016icon