Tahun : Bulan:
No. Tajuk Hits Tarikh Muat turun
1 GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEADAAN BANGUNAN SEDIA ADA 582 11 October 2016icon
2 Garis Panduan Jangka Hayat Aset - Piawai JKR Bagi Jangka Hayat Aset Infrastruktur dan Aset Kejuruteraan 385 2 September 2016icon
3 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Mekanikal 187 17 June 2016icon
4 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Cerun 115 17 June 2016icon
5 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Jambatan 98 17 June 2016icon
6 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Elektrikal 235 17 June 2016icon
7 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Jalan 159 17 June 2016icon
8 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Laluan Sikal 93 17 June 2016icon
9 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - Modul Simpang 101 17 June 2016icon
10 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih PeDATA Jalan - DPA 251 17 June 2016icon
11 Penjelasan Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK) Berhubung Isu-Isu Yang Dibangkitkan Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Pengurusan Aset Kerajaan Bil. 1/2016 201 13 June 2016icon
12 Surat Penambahbaikan Kuasa Melulus Perobohan Struktur Binaan Dan Pelupusan Komponen Binaan daripada PTP JKPTG 178 26 May 2016icon
13 Surat Pemakluman Pemakaian SKATA dan PeDATA Versi 2.0 dari Urusetia JPAK 318 16 May 2016icon
14 Garis Panduan Penentuan Aset Tak Alih 141 16 May 2016icon
15 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih (PeDATA) Versi 2.0 - Aset Bangunan 695 16 May 2016icon
16 Garis Panduan Pelupusan Struktur Binaan 227 25 March 2016icon
17 Soalan Lazim (FAQ) Berkaitan Pendaftaran Aset Tak Alih Kerajaan 241 25 February 2016icon
18 Panduan Pelaksanaan EKSA - MAMPU 85 1 January 2015icon
19 Penerapan Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Sektor Awam - MAMPU 26 1 January 2015icon
20 Garis Panduan Pemeriksaan Bangunan Sedia ada 277 1 January 2013icon