Training Of Trainer (Tot) Pendaftaran Daftar Aset Khusus (DAK) Peringkat Komponen Anjuran Bersama Unit MYSPATA Dan UPKT


 27/05/2015 - 26/07/2015

 Program ToT Siri 1/2015 : Institut Latihan Dewan Bandaraya, Bandar Tun Razak, Cheras Program ToT Siri 2/2015 : Insitut Sosial Malaysia (ISM), Sg Besi, Kuala Lumpur Program ToT siri 3/2015 : Institut Latihan Dewan Bandaraya, Bandar Tun Razak, Cheras

Satu ToT DAK peringkat komponen telah diadakan sebanyak 3 siri iaitu :
 
Program ToT Siri 1/2015 - 27 - 29 Mei 2015 Bertempat di Institut Latihan Dewan Bandaraya, Bandar Tun Razak, Cheras
 
Program ToT Siri 2/2015 - 8- 10 Jun 2015     Bertempat di Insitut Sosial Malaysia (ISM), Sg Besi, Kuala Lumpur 
 
Program ToT siri 3/2015 24- 26 Jun 2015      Bertempat di Institut Latihan Dewan Bandaraya, Bandar Tun Razak, Cheras
 
Tujuan ToT ini diadakan ialah untuk memberi pemahaman yang jelas berkenaan manual Pendaftaran Daftar Aset Khusus ( DAK) peringkat komponen kepada semua Agensi Kerajaan. Ini sebagai memenuhi pelaksanaan Pendaftaran Daftar Aset khusus ( DAK) Peringkat Komponen Aset Tak Alih yang mengikut Garis Panduan Penentuan Aset Tak Alih dan Panduan DAK Peringkat Komponen Aset Bangunan yang telah bermula pada 1 Januari 2015.