BENGKEL PENYELARASAN DAN PEMANTAPAN TADBIR URUS JABATAN KERJA RAYA 2016


 04/10/2016 - 06/10/2016

 Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan & Teknologi JKR (CREaTE), MELAKAOBJEKTIF BENGKEL

Adalah untuk membincangkan cadangan Struktur Tadbir Urus Pengurusan Aset Tak Alih JKR selaras dengan Struktur Organisasi Jabatan.