Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.1/2017 di Pahang


 17/05/2017 - 19/05/2017

 Pahang

•Memperkasakan pembentukan UPF & memantapkan tadbir urus UPF
•Analisis data untuk norma keperluan pembentukan UPF
•Laporan Analisis sebagai dokumen sokongan permohonan jawatan baru UPF