Mesyuarat Pemurnian Skop Kerja UPF (Unit Pengurusan Fasiliti)Bil.1/2017 di Institut Latihan Kementerian Kesihatan, Port Dickkson


 21/08/2017 - 25/08/2017

 Port Dickson

•Memperkasakan pembentukan UPF & memantapkan tadbir urus UPF
•Analisis data untuk norma keperluan pembentukan UPF
•Laporan Analisis sebagai dokumen sokongan permohonan jawatan baru UPF